Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Samsyn om uppdraget

Samsyn om uppdraget är centralt för en god förvaltningskultur 

En central utgångspunkt för att lyckas i arbetet med en god förvaltningskultur är att ledningen och medarbetarna har en samsyn om myndighetens uppdrag och roll. Ett vanligt sätt att stärka eller omforma kulturen är just att skapa samsyn om uppdraget. Bilden av uppdraget påverkar både kulturen och värderingarna på myndigheten vilket i sin tur styr hur medarbetarna agerar i vardagen.

Om organisationen inte har en gemensam syn på uppdraget kan det leda till att medarbetarna själva tolkar uppdraget. Det kan i sin tur leda till att det uppstår olika normer och värderingar inom olika delar av verksamheten. Sådana subkulturer kan hamna i motsättning till en god förvaltningskultur.


Tips!


För att få inspiration till arbetet rekommenderar vi att ni tittar på våra filmer med Tomas Bryttingprofessor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola, som pratar om att styra med värderingar och Hans-Gunnar Axberg, tidigare professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och justitieombudsman. Han pratar bland annat om vikten av att myndighetscheferna tolkar och förmedlar sin syn på uppdraget.

Tomas Brytting - Styr med värderingar

Hans-Gunnar Axberger - Rättsliga och etiska perspektiv på förvaltningskultur