Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Trygghet i rollen som statsanställd

En god förvaltningskultur bygger på den statliga värdegrunden. Som statsanställd har vi relativt stor frihet i vårt arbete. Samtidigt finns det värderingar och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda, oavsett om du arbetar i försvaret, på ett universitet eller i en domstol.

Bild på skriften Den statliga värdegrunden Den statliga värdegrunden är en sammanfattning av grundläggande värderingar i det svenska samhället och uttrycks i våra grundlagar och lagar. Värdegrunden består av sex principer som lägger en plattform för alla statsanställda och gör det tydligt vad det innebär att jobba i staten. 

Klicka på bilden för att läsa handboken.

 

De sex grundläggande principerna

Den statliga värdegrunden består av sex principer som beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda, oavsett var du jobbar. Den sammanfattar de grundläggande värderingarna i det svenska samhället och uttrycks i våra grundlagar och lagar. Läs mer om principerna.