Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Trygghet i rollen som statsanställd

En god förvaltningskultur bygger på den statliga värdegrunden. Som statsanställd har vi relativt stor frihet i vårt arbete. Samtidigt finns det beteenden och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda, oavsett om du arbetar i försvaret, på ett universitet eller i en domstol.

Bild på värdegrundsskriften

Skriften Den statliga värdegrunden - gemensamma principer för en god förvaltning beskriver de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.

Grundlagar och andra lagar lägger fast de yttre ramarna för all statlig verksamhet. Tillsammans uttrycker de ett antal principer som förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Du som är statsanställd måste följa dessa generella regler, men också de regler som är specifika för din myndighets verksamhet.

 

Klicka på bilden för att läsa handboken.

 

De sex grundläggande principerna

Den statliga värdegrunden består av sex principer som beskriver de beteenden och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda, oavsett var du jobbar. Den är grunden för en god förvaltning som är rättssäker, effektiv och fri från korruption och uttrycks i våra grundlagar och lagar. Läs mer om principerna.