Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Etiska koder

Illustration etiska koderEtt sätt att omsätta den statliga värdegrunden till mer konkreta förhållningssätt för de anställda är att skriva en etisk kod för myndigheten. Den etiska koden beskriver de principer och det förhållningssätt som alla anställda måste känna till och följa. Den sammanfattar hur de anställda ska agera och förhålla sig till varandra och till medborgarna.

Syftet med etiska koder är att stödja medarbetarna i det dagliga arbetet, inspirera till samtal och göra det lätt att göra rätt. De etiska koderna bygger på den gemensamma statliga värdegrunden och på myndigheternas interna styrdokument.

Här har vi samlat några exempel på hur en etisk kod kan se ut.

Försäkringskassan – Vår etiska kod (PDF 3MB)

Högskolan i Skövde – Policy mot korruption och oetiskt handlande (PDF 474KB)

Kriminalvårdens etiska kod 

Statstjänstemannarollen och etik inom Skatteverket (PDF 310KB)

Statens fastighetsverk - ansvarskod för leverantörer

En uppförandekod för ledamöterna i Sveriges riksdag 

Trafikverkets uppförandekod (PDF 635KB)


Dela dina exempel och erfarenheter

Har du exempel på dilemman, etiska koder eller hur man praktiskt jobbar på myndigheter med frågor om förvaltningskultur och rollen som statsanställd är du välkommen att kontakta oss med dina tips på forvaltningskultur@statskontoret.se