Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Att motverka korruption och olämpliga relationer

Nils Öberg, f.d. generaldirektör för Kriminalvården, berättar om Kriminalvårdens arbete med att förebygga och hantera olämpliga vänskapsrelationer på en myndighet med fler än 10 000 anställda och ett ännu större antal klienter. Nils ger exempel på vilka risker och problem Kriminalvården måste hantera och lösa.

Ladda ner filmen | Ladda ner kortversion Tips och råd på hur du kan använda den här filmen