Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Den statliga värdegrundens principer

I den här filmen presenterar vi de sex principerna i den statliga värdegrunden; demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service, närmare.  

Vad innebär det för dig i rollen som statsanställd?