Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Exempel på korruption och hur man kan förebygga och hantera den

Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör på Försäkringskassan, berättar om sina erfarenheter av korruption och hur man arbetar för att förebygga korruption. Ann-Marie ger också exempel på konkreta risksituationer i Försäkringskassans verksamhet och hur myndigheten har hanterat ett aktuellt fall av misstänkt korruption.

Ladda ner filmen Tips och råd på hur du kan använda den här filmen