Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Försäkringskassans praktiska arbete med värdegrund

Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör på Försäkringskassan. Här berättar hon om:

  • att värdegrunden är ett bestående värde att grunda sitt ledarskap i
  • att det inte alltid är lätt att göra rätt som medarbetare, framförallt när myndigheten är hårt kritiserad
  • internrevisionens granskning av Försäkringskassans värdegrundsarbete och vad som har hänt efter den.

Tips och råd på hur du kan använda den här filmen