Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förstå expertrollen utifrån den statliga värdegrunden

Vilka möjligheter och utmaningar möter myndigheter när de anställda har starka professionsidentiteter? Vad ställer det för krav på chefer och medarbetare?

Yrken med hög grad av specialisering kännetecknas ofta av ett stort engagemang och yrkesetik. För starka professionsidentiteter är det viktigt att se sin roll i ett större sammanhang.

Martin Holmgren, generaldirektör på Domstolsverket, pratar om att lyfta medarbetarna från ett expertperspektiv till att se expertrollen i sitt sammanhang och koppla ihop den med myndighetens övergripande mål och uppgift.