Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Från abstraktion till konkretion med dilemmaövningar

Är du nyfiken på hur man kan använda dilemmaövningar men undrar vad det är bra för? Tony Malmborg, tidigare tf. generaldirektör på Statskontoret med lång erfarenhet från Regeringskansliet, berättar här om två olika erfarenheter av att arbeta med dilemmaövningar. Han lyfter fram Socialdepartementets erfarenheter av dilemmaövningar, från att det var ett verktyg för att konkretisera visioner till att det har blivit en naturlig del i arbetet med att hantera svåra situationer. Han ger också exempel på hur Regeringskansliet har använt dilemmaövningar i sitt informationssäkerhetsarbete. 

Mer information om dilemmaövningar finns här. 

Om du är intresserad av att börja använda dilemmaövningar på din myndighet rekommenderar vi att ledningsgruppen diskuterar hur myndigheten kan sätta igång: 

  • Hur skulle ni kunna använda dilemmaövningar?
  • Vilka fördelar och nackdelar ser ni med att använda dilemmaövningar?
  • Vad behöver ni göra för att kunna komma igång med dilemmaövningar?
  • Vilka situationer är svåra i er verksamhet?