Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Hur ska man jobba för att minska riskerna för vänskapskorruption?

Gissur Erlingsson, biträdande professor vid Linköpings universitet, berättar varför man som chef bör motverka vänskapskorruption. Gissur ger ett antal konkreta råd på hur man som chef kan jobba för att förebygga vänskapskorruption i offentlig sektor.

Ladda ner filmen | Tips och råd på hur du kan använda den här filmen