Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Integrera konsulter i statlig värdegrund – hur då?

Antalet konsulter i myndigheter ökar – både i kärnverksamheten och i stödverksamheten. Hur kan myndigheterna arbeta för att värna och utveckla arbetet med värdegrund även i verksamheter som sköts av konsulter?

Therese Mattsson, generaltulldirektör på Tullverket, lyfter fram exempel från sin verksamhet på hur de arbetar med konsulter. Framgångsfaktorer är en bra introduktion och att integrera konsulter i verksamheten och de arbetsgrupper som finns på myndigheten. Hon berättar om hur Tullverket arbetar med att hålla värdegrunden vid liv.