Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utmaningar med konsulter i statens tjänst

Konsulter som arbetar i statsförvaltningen ska, liksom övriga statsanställda, förhålla sig till den statliga värdegrunden. I vilken utsträckning kan myndigheterna förvänta sig att konsulterna känner till och beaktar den statliga värdegrunden i sitt arbete?

Sofia Wallström, generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), berätta om sina erfarenheter av att arbeta med konsulter. Vilka är utmaningarna? En del i TLV:s arbete med förvaltningskultur är att aktivt arbeta med ledarskap och medarbetarskap, delvis för att vara bättre rustade att använda externa konsulter. Sofia Wallström berättar hur de arbetar.