Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Lärdomar av skandalen på Riksrevisionen

Hans-Gunnar Axberger, tidigare professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och justitieombudsman

Skandalen på Riksrevisionen som rullade upp i media sommaren 2016 handlade bland annat om jäv och vänskapskorruption. Hans-Gunnar Axberger fick i uppdrag av myndigheten att som oberoende utredare ta reda på om det förekommit några formella fel och brister i hanteringen av det förändringsarbete som skett på myndigheten under de senaste åren. Han berättar om händelserna på Riksrevisionen och vad man kan lära sig av detta.