Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Om rekrytering i staten. När svart och vitt blir grått

Myndigheter ska rekrytera medarbetare utifrån förtjänst och skicklighet i en öppen process. Huvudprinciperna är tydliga men det finns utrymme för tolkning och det händer att myndigheter frångår eller tänjer på regelverket. När hamnar myndigheter i gråzonen mellan det tillåtna och otillåtna och varför? 

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket berättar om sina erfarenheter av att rekrytera i staten och vilka utmaningar och svåra situationer man kan hamna i. Erna ger exempel på konkreta svåra situationer och delar med sig av sina erfarenheter om hur man kan tänka i sådana situationer.

Ladda ner kortversion av filmenTips och råd på hur du kan använda den här filmen