Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Statsanställd och stark professionsidentitet – verktyg för att nå samsyn

Vilka möjligheter och utmaningar möter myndigheter när de anställda har starka professionsidentiteter? Vad ställer det för krav på chefer och medarbetare? Vilka motsättningar och möjligheter finns det?

Starka professioner är livsnerven i en god förvaltningskultur där rollen som statsanställd måste giftas samman med den starka professionsidentiteten. Hur gör man det?

Leif Denneberg, tidigare generaldirektör på Jordbruksverket, berättar om hur de med hjälp av olika verktyg arbetar för att få större helhetssyn inom myndigheten.