Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Stödjande ledarskap för samarbete över kompetensgränser

Vilka möjligheter och utmaningar möter myndigheter när de anställda har starka professionsidentiteter? Vad ställer det för krav på chefer och medarbetare? Vilka motsättningar och möjligheter finns det?

Anneli Wirtén, vikarierande landshövding i Jönköpings län, berättar om sina erfarenheter från en komplex verksamhet med många mål och flera olika professioner. Ett ledarskap som stödjer medarbetarna i att vilja och kunna samarbeta över kompetensgränser berikar verksamheten. Anneli Wirtén pratar om samarbeten mellan olika professioner som vidgar perspektiven och leder till skarpare och mer nyanserade och användbara bedömningar.