Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Vad är viktigt för att förebygga korruption och olämpliga relationer?

Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården