Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Finansdepartementet

Förvaltningskultur
Tid:2019-02-19 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om god förvaltningskultur för chefer på Finansdepartementet.