Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Konkurrensverket

Förvaltningskultur
Tid:2019-11-19 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om den statliga värdegrunden och god förvaltningskultur för chefer på Konkurrensverket.