Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Förvaltningskultur
Tid:2019-11-12 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om den statliga värdegrunden och god förvaltningskultur för chefer på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor