Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för nätverket Rörlighet i staten

Förvaltningskultur
Tid:2020-02-20 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om den statliga värdegrunden och god förvaltningskultur för nätverket Rörlighet i staten