Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för nätverket Rörlighet i staten

Förvaltningskultur
Tid:2019-02-13 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om god förvaltningskultur för nätverket Rörlighet i staten.