Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för SBU

Förvaltningskultur
Tid:2020-02-12 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om den statliga värdegrunden och god förvaltningskultur för chefer på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).