Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Skogsstyrelsen

Förvaltningskultur
Tid:2019-04-08 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om korruption för Skogsstyrelsen i Jönköping.