Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Utbildnings-departementet

Förvaltningskultur
Tid:2020-01-30 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om den statliga värdegrunden och god förvaltningskultur för chefer på Utbildningsdepartementet.