Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för UD

Förvaltningskultur
Tid:2019-10-25 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om den statliga värdegrunden och god förvaltningskultur för chefer på Utrikesdepartementet.