Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Korruption

En viktig del i en god förvaltningskultur är att aktivt förebygga och motverka korruption. Korruption är att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Den här breda definitionen omfattar både brottsliga handlingar, till exempel mutor, missbruk av förtroende eller tjänstefel och olämpliga beteenden som jäv och nepotism.

Här hittar du material som kan användas för att lära dig mer om vad korruption är och hur du aktivt kan motarbeta den.

Dilemman

Generös leverantör

Du arbetar med en stor upphandling värd flera hundra miljoner kronor. Nu är du på besök på en riktigt bra restaurang med en vän och springer på en av leverantörerna. Han hälsar, tackar för senast och ställer lite generella frågor om upphandlingen. När du...

Bisysslor - vad är tillåtet och var går gränsen?

”Varför ska jag behöva redovisa det? Det handlar faktiskt om mitt privatliv!” Christina blänger på sin chef Anna. Anna försöker förklara att hon verkligen respekterar Christinas privatliv men att man ibland måste ställa frågor ändå.

Världen är liten

Efter att annonseringstiden för din upphandling har löpt ut märker du att en av anbudsgivarna är föräldrarna till en god vän. Din chef säger att det inte finns någon annan som kan ansvara för upphandlingen på er lilla myndighet. Vad gör du?

Upphandling av tjänster från tidigare medarbetare

Alla medarbetare på myndigheten ska gå en jämställdhetsutbildning. Problemet är bara att personen som hade kompetensen att genomföra utbildningen har slutat. Du lunchar med den tidigare medarbetaren och han erbjuder sig att ta uppdraget. Okej?

Sommarvikarien

Personalhandläggaren Jasmine har möte med avdelningschefen Lars. Lars berättar att de behöver en tillfällig förstärkning under sommaren och att han tänker ta in en sommarvikarie, hans brorsdotter som precis har blivit klar med sin examen. Okej?

Aktieköpet

Din kollega säger: ”Jag gjorde världens klipp igår! Jag köpte aktier, en rejäl post i det där företaget – utifrån vad jag kan se av våra bedömningar och beslut är det ett riktigt bra företag!” Problematiskt? Och vad gör du?

Antologin

Kaj har jobbat länge på myndigheten och har blivit en av de allra bästa i Sverige på just sitt område. Nu blir Kaj tillfrågad av en förläggare att skriva en text till en antologi inom sitt expertområde. Är det ett problem?

Tacksamhet

Du är klar med ett komplext ärende där du har haft mycket kontakter med personen beslutet gäller. Personen var upprörd i era första kontakter men är nu väldigt nöjd. Nu får du ett bud med en present och en lapp där personen tackar för all hjälp....

Lite får man tåla

Axel har jobbat länge på myndigheten. Vissa som han kommer i kontakt med genom jobbet har han nu känt i flera år. Men det är svårt när de skickar kontaktförfrågningar på Facebook. Axel tycker inte det känns bra att ha dem som vänner där, men det är ju en...

Konferensen

Samir arbetar just nu med ett riktigt svårt ärende. Ett företag är beroende av myndighetens beslut för ett avtal som är värt stora belopp. Nu är Samir på en stor konferens och springer på företagets kontaktperson, Adam. Hur bör Samir hantera det?

Relationer och konsulter - var går gränsen?

Ellen projektleder införandet av ett nytt ekonomisystem på myndigheten. Under införandet har Ellen arbetat mycket med konsulten Jan. En dag efter ett långt projektmöte äter de två lunch ute. När Ellen är på toaletten betalar Jan lunchen. Ett problem?

Ge alla samma chans

Amina ansvarar för upphandlingen av myndighetens nya ärendehanteringssystem. När inbjudan kommer från Bolaget, den ledande leverantören på marknaden, att presentera vad de kan erbjuda, blir Amina riktigt sugen på att gå. Bör hon det?

Frukostseminariet

Sofia får en inbjudan till ett frukostseminarium hos en leverantör och anmäler sig direkt. Några månader senare får hennes kollega en fråga från leverantören om de vill sitta i en användarpanel på en mässa i februari. Okej?

Vad tycker du är lämpligt av följande situationer?

- En leverantör bjuder in till en intressant föreläsning med efterföljande mingel. - Du håller en föreläsning hos en annan myndighet. Föreläsningen var verkligen uppskattad och du får en stor blombukett från en dyr blomsteraffär.

Studiekompisen

Julia är i fjällen med kompisen Simon. Viktor, en av Simons vänner, tar notan för middagen. Alla blir vänner på sociala medier och lägger upp foton. Några månader senare är Viktor en av konsulterna som ska jobba på myndigheten, med Julia som...

Tv-granskningen

”Tror du jag måste prata med chefen? Jag vet inte riktigt om min blogg och mitt twittrande kan ses som en bisyssla eller som att jag är jävig. Tänk om nån tipsar? I förra veckan var jag rätt kritisk mot ett av våra egna beslut på bloggen”. Lämpligt?

Chefen agerar

Märkligt… Nu kom din chef förbi igen, tredje gången bara den här veckan och var ovanligt engagerad i ett ärende som du hanterar. Ska bara, tänker du och googlar… och inser snart att personen sannolikt är nära vän till chefens chef… Vad gör du?

Filmer

Hur ska man jobba för att minska riskerna för vänskapskorruption?

Gissur Erlingsson, biträdande professor vid Linköpings universitet, berättar varför man som chef bör motverka vänskapskorruption. Gissur ger ett antal konkreta råd på hur man som chef kan jobba för att förebygga vänskapskorruption i offentlig...

Exempel på korruption och hur man kan förebygga och hantera den

Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör på Försäkringskassan, berättar om sina erfarenheter av korruption och hur man arbetar för att förebygga korruption. Ann-Marie ger också exempel på konkreta risksituationer i Försäkringskassans verksamhet och hur...

Prevention och bekämpning av korruptionsbrott

Alf Johansson, Åklagarmyndigheten och Thomas Palmberg, Polismyndigheten

Trafikverkets arbete med etik och moral – framgångsfaktorer och verktyg

Bo Netz, överdirektör på Trafikverket berättar om Trafikverkets erfarenheter av att arbete med etik och moral för att bland annat förebygga korruption. Bo lyfter fram framgångsfaktorer och verktyg för att få 6500 anställda och 1500 konsulter att agera...

Tips på hur myndigheter kan minska risken för anbudskarteller och korruption

Hanna Witt, avdelningschef på Konkurrensverket pratar om sambandet mellan anbudskarteller och korruption hänger ihop. Hanna berättar om hur myndigheter kan arbeta för att minska risken i samband med inköp. Ladda ner filmen | Tips och råd på hur du...

Vad är viktigt för att förebygga korruption och olämpliga relationer?

Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården

Att motverka korruption och olämpliga relationer

Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården, berättar om Kriminalvårdens arbete med att förebygga och hantera olämpliga vänskapsrelationer på en myndighet med fler än 10 000 anställda och ett ännu större antal klienter. Nils ger exempel på vilka...

Statens fastighetsverk: Vad var det egentligen som hände? Hur går myndigheten vidare?

Samtal med Marja-Leena Pilvesmaa, Tomas Gustavsson och Hanna Lindstedt Hallsten från Statens fastighetsverk

Korruption och andra oegentligheter – fem fällor att falla i

Tomas Brytting, professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola.

Övrigt

Kultur mot korruption

Korruption är att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Det är viktigt att motverka alla sorters korruption för att stärka och upprätthålla medborgarnas förtroende för staten i stort och för...

Var går gränsen? Om vänskapskorruption och olämpliga relationer

Korruption förekommer i olika former – även i Sverige. Hur kan myndigheter bygga en kultur som är motståndskraftig mot vänskapskorruption? Hur kan olämpliga, eller direkt skadliga, relationer undvikas? Inbjudna för att dela med sig av sin kunskap och sina...

Kultur mot korruption

Korruption är att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Det är viktigt att motverka alla sorters korruption för att stärka och upprätthålla medborgarnas förtroende för staten i stort och för...