Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Korruption

En viktig del i en god förvaltningskultur är att aktivt förebygga och motverka korruption. Korruption är att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Den här breda definitionen omfattar både brottsliga handlingar, till exempel mutor, missbruk av förtroende eller tjänstefel och olämpliga beteenden som jäv och nepotism.

Här hittar du bland annat filmer och dilemman som kan användas för att lära dig mer om vad korruption är och hur du aktivt kan motarbeta den.

Dilemman

Frukostseminariet

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Relationer och konsulter - var går gränsen?

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Bisysslor - vad är tillåtet och var går gränsen?

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Sommarvikarien

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Aktieköpet

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Världen är liten

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Tacksamhet

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Konferensen

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Lite får man tåla

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Ge alla samma chans

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Vad tycker du är lämpligt av följande situationer?

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Generös leverantör

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Upphandling av tjänster från tidigare medarbetare

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Tv-granskningen

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Studiekompisen

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Chefen agerar

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Antologin

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Filmer

Exempel på korruption och hur man kan förebygga och hantera den

Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör på Försäkringskassan, berättar om sina erfarenheter av korruption och hur man arbetar för att förebygga korruption. Ann-Marie ger också exempel på konkreta risksituationer i Försäkringskassans verksamhet och hur...

Hur ska man jobba för att minska riskerna för vänskapskorruption?

Gissur Erlingsson, biträdande professor vid Linköpings universitet, berättar varför man som chef bör motverka vänskapskorruption. Gissur ger ett antal konkreta råd på hur man som chef kan jobba för att förebygga vänskapskorruption i offentlig...

Att motverka korruption och olämpliga relationer

Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården, berättar om Kriminalvårdens arbete med att förebygga och hantera olämpliga vänskapsrelationer på en myndighet med fler än 10 000 anställda och ett ännu större antal klienter. Nils ger exempel på vilka...

Tips på hur myndigheter kan minska risken för anbudskarteller och korruption

Hanna Witt, avdelningschef på Konkurrensverket pratar om sambandet mellan anbudskarteller och korruption hänger ihop. Hanna berättar om hur myndigheter kan arbeta för att minska risken i samband med inköp. Ladda ner filmen | Tips och råd på hur du...

Trafikverkets arbete med etik och moral – framgångsfaktorer och verktyg

Bo Netz, överdirektör på Trafikverket berättar om Trafikverkets erfarenheter av att arbete med etik och moral för att bland annat förebygga korruption. Bo lyfter fram framgångsfaktorer och verktyg för att få 6500 anställda och 1500 konsulter att agera...

Övrigt

Var går gränsen? Om vänskapskorruption och olämpliga relationer

Korruption förekommer i olika former – även i Sverige. Hur kan myndigheter bygga en kultur som är motståndskraftig mot vänskapskorruption? Hur kan olämpliga, eller direkt skadliga, relationer undvikas? Inbjudna för att dela med sig av sin kunskap och sina...

En kultur mot korruption

En viktig del i att bygga och upprätthålla en god förvaltningskultur är att aktivt förebygga och motverka korruption. Det är dels viktigt för att förebygga eller stoppa brottsligt eller olämpligt beteende hos myndigheternas anställda, men även för att...