Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Korruption

Visar 14 träffar inom ämnet Korruption. Visar 1 - 10

Var går gränsen? Om vänskapskorruption och olämpliga relationer

Korruption förekommer i olika former – även i Sverige. Hur kan myndigheter bygga en kultur som är motståndskraftig mot vänskapskorruption? Hur kan olämpliga, eller direkt skadliga, relationer undvikas? Inbjudna för att dela med sig av sin kunskap och sina...

Senast uppdaterad: 2017-07-11
Att motverka korruption och olämpliga relationer

Nils Öberg

Senast uppdaterad: 2017-07-12
  • Filmer
Hur ska man jobba för att minska riskerna för vänskapskorruption?

Gissur Erlingsson

Senast uppdaterad: 2017-07-12
  • Filmer
Bisysslor - vad är tillåtet och var går gränsen?

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Senast uppdaterad: 2017-08-14
  • Dilemman
Vad tycker du är lämpligt av följande situationer?

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Senast uppdaterad: 2017-08-14
  • Dilemman
Relationer och konsulter - var går gränsen?

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Senast uppdaterad: 2017-08-14
  • Dilemman
En kultur mot korruption

En viktig del i att bygga och upprätthålla en god förvaltningskultur är att aktivt förebygga och motverka korruption. Det är dels viktigt för att förebygga eller stoppa brottsligt eller olämpligt beteende hos myndigheternas anställda, men även för att...

Senast uppdaterad: 2017-07-10
Exempel på korruption och hur man kan förebygga och hantera den

Ann-Marie Begler

Senast uppdaterad: 2017-10-09
  • Filmer