Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Rekrytering

Myndigheternas och personers objektivitet ställs verkligen på sin spets i vissa frågor. Rekrytering är en sådan fråga. Staten ska rekrytera på ett förutsägbart och objektivt sätt enligt grundlagen. Beslut om anställning får bara ske på sakliga grunder och dessa är förtjänst och skicklighet. Det betyder att släktband, vänskap eller andra relationer inte får spela någon roll när en myndighet ska anställa personal.

Här hittar du filmer och dilemman om saklig och opartisk rekrytering.

Dilemman

Ett roligt uppdrag

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Anställningsintervjun

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Språkkunskaper

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Sommarvikarien

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Hur står det till på jobbet, egentligen?

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Filmer

Om rekrytering i staten. När svart och vitt blir grått

Myndigheter ska rekrytera medarbetare utifrån förtjänst och skicklighet i en öppen process. Huvudprinciperna är tydliga men det finns utrymme för tolkning och det händer att myndigheter frångår eller tänjer på regelverket. När hamnar myndigheter i...

Övrigt

Seminarier

Statskontoret bjuder in till fyra seminarier om förvaltningskultur per år. Seminarierna ska ge statsanställda ny kunskap och är ett tillfälle att samtala och utbyta erfarenheter.

När svart och vitt blir grått. Om rekrytering i staten

Myndigheter ska rekrytera medarbetare utifrån förtjänst och skicklighet i en öppen process. Huvudprinciperna är tydliga men det finns utrymme för tolkning och det händer att myndigheter frångår eller tänjer på regelverket.