Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Värdekonflikter

Dilemman

Privat och jobb – var går gränsen?

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Kundtjänst

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Ett roligt uppdrag

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Avvägningar mellan olika värden – hur gör man?

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Ledningens senaste hittepå

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Lämpligt Facebookinlägg?

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Inspektioner och relationer i sociala medier

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Twitterdebatten

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Filmer

Styr med värderingar

Tomas Brytting är professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola. Här berättar han om: varför vi bör ägna oss åt att styra med värderingar och vilka krav ställer det på ledaren sambandet mellan värderingar och kultur hur man kan förstärka...

Försäkringskassans praktiska arbete med värdegrund

Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör på Försäkringskassan. Här berättar hon om: att värdegrunden är ett bestående värde att grunda sitt ledarskap i att det inte alltid är lätt att göra rätt som medarbetare, framförallt när myndigheten är hårt...

Övrigt

En kultur mot korruption

En viktig del i att bygga och upprätthålla en god förvaltningskultur är att aktivt förebygga och motverka korruption. Det är dels viktigt för att förebygga eller stoppa brottsligt eller olämpligt beteende hos myndigheternas anställda, men även för att...