Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Organisationskultur

Kulturen i en organisation är de informella ”regler” och normer som styr vårt beteende. Uttryck för kulturen på en arbetsplats kan vara svåra att upptäcka för den som jobbat där länge. Ofta kan nyanställda bidra med färska ögon och nya perspektiv på etablerade arbetssätt. Vissa organisationskulturer kan vara positiva och bidrar till att bygga en god förvaltningskultur, medan andra kulturer är negativa och försvårar detta arbete.

Här hittar du bland material om organisations- och förvaltningskulturer.

Dilemman

Subkulturen

Ann-Catrin visste inte vad hon skulle säga. Här satt en av hennes mest erfarna medarbetare i upplösningstillstånd och ställde henne inför ett ultimatum. Om inte han får gå så går jag, sa han. Vad gör du?

Filmer

Statsanställd och stark professionsidentitet – verktyg för att nå samsyn

Vilka möjligheter och utmaningar möter myndigheter när de anställda har starka professionsidentiteter? Vad ställer det för krav på chefer och medarbetare? Vilka motsättningar och möjligheter finns det? Starka professioner är livsnerven i en god...

Styr med värderingar

Tomas Brytting är professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola. Här berättar han om: varför vi bör ägna oss åt att styra med värderingar och vilka krav ställer det på ledaren sambandet mellan värderingar och kultur hur man kan förstärka...

Förstå expertrollen utifrån den statliga värdegrunden

Vilka möjligheter och utmaningar möter myndigheter när de anställda har starka professionsidentiteter? Vad ställer det för krav på chefer och medarbetare? Yrken med hög grad av specialisering kännetecknas ofta av ett stort engagemang och yrkesetik. För...

Stödjande ledarskap för samarbete över kompetensgränser

Vilka möjligheter och utmaningar möter myndigheter när de anställda har starka professionsidentiteter? Vad ställer det för krav på chefer och medarbetare? Vilka motsättningar och möjligheter finns det? Anneli Wirtén, vikarierande landshövding i Jönköpings...

Rättsliga och etiska perspektiv på förvaltningskultur

Hans-Gunnar Axberger har varit professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och justitieombudsman. Här pratar han om rättsliga och etiska perspektiv på en god förvaltningskultur och det kloka i att bygga en värdegrund på våra...

Integrera konsulter i statlig värdegrund – hur då?

Antalet konsulter i myndigheter ökar – både i kärnverksamheten och i stödverksamheten. Hur kan myndigheterna arbeta för att värna och utveckla arbetet med värdegrund även i verksamheter som sköts av konsulter? Therese Mattsson, generaltulldirektör på...

Utmaningar med konsulter i statens tjänst

Konsulter som arbetar i statsförvaltningen ska, liksom övriga statsanställda, förhålla sig till den statliga värdegrunden. I vilken utsträckning kan myndigheterna förvänta sig att konsulterna känner till och beaktar den statliga värdegrunden i sitt...