Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

E-postnyhetsbrev

I nyhetsbrevet informerar vi om vårt arbete att främja och samordna arbetet med en god förvaltningskultur i staten genom våra seminarier, skrifter, dilemman m.m.