Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter inom förvaltningskultur

12 september 2019 Statlig värdegrund för att värna demokratin

Läkemedelsverket arbetar målmedvetet och ambitiöst med den statliga värdegrunden sedan flera år. Med hjälp av engagerade kulturbärare pågår ständiga diskussioner om de värderingar som statsanställda ska förhålla sig till – även i svåra situationer. Det ökar medvetenheten om vad det innebär att...

19 augusti 2019 Workshop om förvaltningskultur för chefer 24 oktober Vill du lära dig mer om hur du kan stärka arbetet med en god förvaltningskultur i din myndighet? Den 24 oktober har du som chef i staten möjlighet att vara med på en halvdagsutbildning om den statliga värdegrunden och god förvaltningskultur. Utbildningen är inriktad på att öka din kunskap om den... 15 mars 2019 Workshop för chefer 8 maj Vill du lära dig mer om hur du kan stärka arbetet med en god förvaltningskultur i din myndighet? Den 8 maj har du som chef i staten möjlighet att vara med på en halvdagsutbildning om den statliga värdegrunden. Utbildningen är inriktad på att öka din kunskap om den statliga värdegrunden och rollen... 28 februari 2019 Statskontoret tränar chefer på Finansdepartementet i den statliga tjänstemannarollen

Närmare 40 chefer på Finansdepartementet deltog i Statskontorets workshop om den statliga värdegrunden och god förvaltningskultur. Intressant och relevant, säger deltagare. Bra att få perspektiv på varför den statliga värdegrunden är viktig och även diskutera svåra situationer som kan uppstå i...

11 januari 2019 Senaste nyhetsbrevet om god förvaltningskultur

Innehåller bland annat nytt material från Försäkringskassan som kan användas till temadiskussioner om den statliga värdegrunden. Dessutom innehåller nyhetsbrevet information om vårt kommande seminarium, en ny handbok om visselblåsarfunktioner och månadens dilemma.

6 december 2018 Ny handbok om visselblåsarfunktioner

I Statskontorets handbok En visselblåsarfunktion – överväganden och praktiska råd förklarar vi vilka frågor myndigheterna behöver ställa sig om de överväger att inrätta en visselblåsarfunktion.

16 oktober 2018 Läs om lärdomar av skandaler och det nära ledarskapet i senaste nyhetsbrevet

Där delar Katarina Norén och Hans-Gunnar Axberger med sig av erfarenheter från händelserna på Sjöfartsverket och Riksrevisionen. Christina Forsberg, generaldirektör på CSN, berättar om sin syn på vad ett bra ledarskap är. Vi introducerar också ”månadens dilemma” där vi lyfter fram ett aktuellt...

15 juni 2018 Poddavsnitt #3 Förtroende

”Organisationen hamnade i chock”. Så beskriver generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren situationen på Statens fastighetsverk efter att korruptionsskandalen på myndigheten rullades upp i media vintern 2017. Hur kan myndigheter jobba med att återupprätta förtroendet efter en skandal? Vad kan...

12 juni 2018 Läs senaste nyhetsbrevet om förvaltningskultur

I det berättar Konkurrensverket om sina positiva erfarenheter av att arbeta med dilemmaövningar i organisationen. Dessutom får du tips på användbara webbutbildningar om bemötande och diskriminering från andra myndigheter.

15 maj 2018 Poddavsnitt #2 Kulturkrock Det senaste avsnittet av podden Förvaltningskultur handlar om värderingar och kulturkrockar. Kan man ändra folks värderingar? Går det som ledare att ändra en organisationskultur? Och hur gör man i så fall? I podden diskuterar Anna Serner som är vd på Svenska filminstitutet och Tomas Brytting som är...