Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter inom förvaltningskultur

22 december 2017 Ny skrift om den statliga värdegrunden

Skriften beskriver vilka professionella värderingar som ska prägla alla statsanställda – den statliga värdegrunden.

19 december 2017 Nya dilemman om trakasserier Dilemmadiskussioner är ett bra verktyg för att utveckla förmågan att hantera svåra situationer. Det är inte alltid lätt att avgöra om en handling är lämplig eller olämplig. Det är också svårt att upptäcka när man rör sig in i gråzoner för vad som inte är acceptabelt. Genom att diskutera dilemman kan... 30 november 2017 Intervjuer med myndighetschefer Myndighetschefer delar med sig av exempel på hur de konkret arbetar med värdegrunds- och förvaltningskulturfrågor från sina egna verksamheter. 8 november 2017 Ny skrift om korruption I Statskontorets skrift En kultur mot korruption får du en kort bakgrund om vad korruption är, men också praktiska tips om hur myndigheter kan förebygga och hantera korruption. 23 oktober 2017 Fler filmer för inspiration till samtal om korruption Nu finns det flera filmer där andra myndigheter berättar om hur de arbetar för att förebygga korruption. Konkurrensverket pratar om hur myndigheter kan arbeta för att minska risken i samband med inköp,  Försäkringskassan berättar om sina erfarenheter av korruption och Trafikverket... 20 september 2017 Dilemmabanken har fyllts på med fler exempel Vi har fyllt på med fler exempel på dilemman och svåra situationer som kan användas som diskussionsunderlag för samtal på myndigheter. Det finns också fler exempel på dilemmaövningar från andra myndigheter. Se dilemman. 5 juni 2017 Kortfilm från seminariet om rekrytering i staten Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, ger råd om hur man kan undvika att hamna i gråzoner när man rekryterar. Ladda ner kortfilmen.  22 maj 2017 Webbutbildning om den statliga värdegrunden ESV:s webbutbildning om grunderna i statlig styrning finns ett inledande avsnitt om den statliga värdegrunden som är grunden i en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden förklarar vad som är speciellt med att jobba i staten. Kursen vänder sig till dig som är nyanställd i staten men är... 3 mars 2017 Maria Larsson skriver krönika om förvaltningskultur Kan medborgarna lita på staten? Det är frågan Maria Larsson ställer efter att flera olika statliga myndigheter har uppmärksammats för att ha misskött sig. Maria är landshövding och var tidigare socialminister. Hon sitter även i Statskontorets råd för en god förvaltningskultur.