Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter inom förvaltningskultur

28 januari 2020 Ny skrift om jäv i offentlig tjänst

Saklighet och opartiskhet är en förutsättning för att du och den myndighet där du arbetar ska kunna fullgöra ert uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt. Detta gör att alla som bor i Sverige kan lita på myndigheterna och på dig som offentligt anställd.

18 december 2019 Film om den statliga värdegrunden Myndighetschefer berättar om de sex principerna som ingår i den statliga värdegrunden. De gäller för alla som arbetar i staten – oavsett var och vad du jobbar med. Vad innebär begreppen? Se film       27 november 2019 Ny skrift om den statliga värdegrunden

För att skapa förutsättningar för en god förvaltning som är demokratisk, effektiv, rättssäker och fri från korruption är det viktigt att alla statsanställda känner till och förstår den statliga värdegrunden. 

8 november 2019 Bisysslor i offentlig förvaltning – en förtroendefråga

Den offentliga förvaltningen är en grundsten i det svenska demokratiska systemet. Det är därför av största vikt att förvaltningen har medborgarnas fulla förtroende. Förbudet för de offentliganställda att ha förtroendeskadliga bisysslor bidrar till att upprätthålla detta förtroende. En ny studie...

12 september 2019 Statlig värdegrund för att värna demokratin

Läkemedelsverket arbetar målmedvetet och ambitiöst med den statliga värdegrunden sedan flera år. Med hjälp av engagerade kulturbärare pågår ständiga diskussioner om de värderingar som statsanställda ska förhålla sig till – även i svåra situationer. Det ökar medvetenheten om vad det innebär att...

19 augusti 2019 Workshop om förvaltningskultur för chefer 24 oktober Vill du lära dig mer om hur du kan stärka arbetet med en god förvaltningskultur i din myndighet? Den 24 oktober har du som chef i staten möjlighet att vara med på en halvdagsutbildning om den statliga värdegrunden och god förvaltningskultur. Utbildningen är inriktad på att öka din kunskap om den... 15 mars 2019 Workshop för chefer 8 maj Vill du lära dig mer om hur du kan stärka arbetet med en god förvaltningskultur i din myndighet? Den 8 maj har du som chef i staten möjlighet att vara med på en halvdagsutbildning om den statliga värdegrunden. Utbildningen är inriktad på att öka din kunskap om den statliga värdegrunden och rollen... 28 februari 2019 Statskontoret tränar chefer på Finansdepartementet i den statliga tjänstemannarollen

Närmare 40 chefer på Finansdepartementet deltog i Statskontorets workshop om den statliga värdegrunden och god förvaltningskultur. Intressant och relevant, säger deltagare. Bra att få perspektiv på varför den statliga värdegrunden är viktig och även diskutera svåra situationer som kan uppstå i...

11 januari 2019 Senaste nyhetsbrevet om god förvaltningskultur

Innehåller bland annat nytt material från Försäkringskassan som kan användas till temadiskussioner om den statliga värdegrunden. Dessutom innehåller nyhetsbrevet information om vårt kommande seminarium, en ny handbok om visselblåsarfunktioner och månadens dilemma.

6 december 2018 Ny handbok om visselblåsarfunktioner

I Statskontorets handbok En visselblåsarfunktion – överväganden och praktiska råd förklarar vi vilka frågor myndigheterna behöver ställa sig om de överväger att inrätta en visselblåsarfunktion.