Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter inom förvaltningskultur

8 november 2017 Ny skrift om korruption I Statskontorets skrift En kultur mot korruption får du en kort bakgrund om vad korruption är, men också praktiska tips om hur myndigheter kan förebygga och hantera korruption. 23 oktober 2017 Fler filmer för inspiration till samtal om korruption Nu finns det flera filmer där andra myndigheter berättar om hur de arbetar för att förebygga korruption. Konkurrensverket pratar om hur myndigheter kan arbeta för att minska risken i samband med inköp,  Försäkringskassan berättar om sina erfarenheter av korruption och Trafikverket... 20 september 2017 Dilemmabanken har fyllts på med fler exempel Vi har fyllt på med fler exempel på dilemman och svåra situationer som kan användas som diskussionsunderlag för samtal på myndigheter. Det finns också fler exempel på dilemmaövningar från andra myndigheter. Se dilemman. 5 juni 2017 Kortfilm från seminariet om rekrytering i staten Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, ger råd om hur man kan undvika att hamna i gråzoner när man rekryterar. Ladda ner kortfilmen.  22 maj 2017 Webbutbildning om den statliga värdegrunden ESV:s webbutbildning om grunderna i statlig styrning finns ett inledande avsnitt om den statliga värdegrunden som är grunden i en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden förklarar vad som är speciellt med att jobba i staten. Kursen vänder sig till dig som är nyanställd i staten men är... 3 mars 2017 Maria Larsson skriver krönika om förvaltningskultur Kan medborgarna lita på staten? Det är frågan Maria Larsson ställer efter att flera olika statliga myndigheter har uppmärksammats för att ha misskött sig. Maria är landshövding och var tidigare socialminister. Hon sitter även i Statskontorets råd för en god förvaltningskultur.