Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter inom förvaltningskultur

17 april 2018 Läs senaste nyhetsbrevet om god förvaltningskultur

Det handlar bland annat om arbetet med förvaltningskultur i en komplex myndighetsmiljö som den akademiska världen, webbutbildningar och den nya podden om jakten på en god förvaltningskultur.

6 april 2018 Podd om jakten på den goda förvaltningskulturen

Vi har startat en podd som samtalar om korruption, etiska frågeställningar och vad det innebär att jobba i staten. Där samtalar vi med personer som pratar öppet och delar med sig av sina kunskaperom staten och hur staten kan bli ännu bättre på att förvalta...

16 mars 2018 Ny webbutbildning i att leda dilemmasamtal

Statskontoret har tagit fram en utbildning i hur du kan leda dilemmasamtal. Den är gjord speciellt för dig som är chef och som har ansvar för att arbeta med en god förvaltningskultur, men fungerar bra för alla som är nyfikna på hur man kan leda dilemmasamtal.

12 mars 2018 Handböcker om värdegrund och korruption finns nu i tryckt form. Beställ exemplar!

Våra handböcker Den statliga värdegrunden – professionella värderingar för en god förvaltningskultur och En kultur mot korruption finns nu även i tryckt form.

1 mars 2018 Förvaltningskultur handlar om ett förhållningssätt, något man lever

Enligt Lars Amréus, riksantikvarie på Riksantikvarieämbetet, handlar förvaltningskultur om att upprätthålla och utveckla allmänhetens tilltro till statsförvaltningen. I en artikel berättar han om att långsiktigt arbeta in ett förhållningssätt som gör att medarbetarna kan möta oväntade situationer...

26 februari 2018 Träna din etiska kompass med nya dilemman

Myndigheter behöver löpande diskutera vad det innebär att vara statsanställd och de etiska dilemman som uppstår i arbetet. Var går gränsdragningen mellan vad som är lämpligt och vad som inte är det?

Vi har fyllt på vår dilemmabank med nya exempel som bland annat handlar om bemötande, jäv...

22 december 2017 Ny handbok om den statliga värdegrunden

Handboken beskriver vilka professionella värderingar som ska prägla alla statsanställda – den statliga värdegrunden.

19 december 2017 Nya dilemman om trakasserier Dilemmadiskussioner är ett bra verktyg för att utveckla förmågan att hantera svåra situationer. Det är inte alltid lätt att avgöra om en handling är lämplig eller olämplig. Det är också svårt att upptäcka när man rör sig in i gråzoner för vad som inte är acceptabelt. Genom att diskutera dilemman kan... 30 november 2017 Intervjuer med myndighetschefer Myndighetschefer delar med sig av exempel på hur de konkret arbetar med värdegrunds- och förvaltningskulturfrågor från sina egna verksamheter. 8 november 2017 Ny handbok om korruption

I Statskontorets handbok En kultur mot korruption får du en kort bakgrund om vad korruption är, men också praktiska tips om hur myndigheter kan förebygga och hantera korruption.