Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
12 juni 2018

Läs senaste nyhetsbrevet om förvaltningskultur

I det berättar Konkurrensverket om sina positiva erfarenheter av att arbeta med dilemmaövningar i organisationen. Dessutom får du tips på användbara webbutbildningar om bemötande och diskriminering från andra myndigheter.

Nyhetsbrevet innehåller även en rad nya dilemmaexempel att använda vid diskussioner. De handlar bland annat om intressekonflikter som kan uppstå i vardagen, bemötandefrågor och jävsituationer.

Läs nyhetsbrevet