Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
11 januari 2019

Senaste nyhetsbrevet om god förvaltningskultur

Innehåller bland annat nytt material från Försäkringskassan som kan användas till temadiskussioner om den statliga värdegrunden. Dessutom innehåller nyhetsbrevet information om vårt kommande seminarium, en ny handbok om visselblåsarfunktioner och månadens dilemma.