Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
28 februari 2019

Statskontoret tränar chefer på Finansdepartementet i den statliga tjänstemannarollen

Närmare 40 chefer på Finansdepartementet deltog i Statskontorets workshop om den statliga värdegrunden och god förvaltningskultur. Intressant och relevant, säger deltagare. Bra att få perspektiv på varför den statliga värdegrunden är viktig och även diskutera svåra situationer som kan uppstå i vardagen.

Statskontorets uppgift är att få myndigheter att arbeta med en god förvaltningskultur, sprida kunskap och ge stöd i form av olika verktyg som myndigheter kan använda i sitt arbete. Workshop för chefer och ledare är ett format där deltagarna får kunskap om den statliga värdegrunden varvat med övningar. Innehållet skräddarsys i samarbete med myndigheten.

Det handlar om förtroendet för staten

God förvaltningskultur handlar om de värderingar och förhållningssätt som vilar på den statliga värdegrundens principer. I rollen som tjänsteman i staten innebär det bland annat att agera sakligt och opartiskt, följa lagar och regler och behandla alla människor lika.

Magnus Bengtson– Jag hanterar dagligen enskilda frågor. Det jag tar med mig från workshoppen är varför den statliga värdegrunden är viktig. De perspektiven har vi inte dagligen, säger Magnus Bengtson, expeditions- och rättschef på Finansdepartementet.

Diskuterar verklighetsnära dilemman

Ett sätt att träna sin etiska kompetens är att diskutera situationer som kan uppstå i arbetet. På workshoppen fick deltagarna diskutera två olika dilemman. Ett dilemma handlade om förhållningssättet till den politiska ledningen som opolitisk tjänsteman.

– Övningarna var intressanta och relevanta. Jag har fått bra återkoppling från chefer som deltog, säger Magnus Bengtson.

På Finansdepartementet fortsätter arbetet med en god förvaltningskultur. Framöver kommer de hålla seminarier och låta medarbetarna diskutera svåra dilemman.

– Vi har mycket sådana här frågor och är hårt granskade, det ställer krav på medarbetarna. Det finns en hög grad av medvetenhet bland kollegorna, säger Magnus Bengtson.