Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
4 februari 2020

Workshop i maj 2020 för chefer

Vi bjuder in chefer vid statliga myndigheter till en halvdagsutbildning om att stärka arbetet med den statliga värdegrunden och en god förvaltningskultur. Utbildningen sker i workshop-format och har tyngdpunkt på diskussion och praktiska övningar.

Workshopen hålls i våra lokaler i centrala Stockholm och är kostnadsfri men antalet platser är begränsat. Respektive myndighet står själva för eventuella reskostnader.

27 maj, kl 13.00 - 16.30 Anmälan