Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Diskussioner om dilemman engagerar medarbetarna

På Konkurrensverket diskuterar man dilemman och svåra situationer som kan uppstå i arbetet – vad är lämpligt och vad är olämpligt – som en del i att arbeta med värdegrund och förvaltningskultur. Ett arbete som de ser positiva effekter av och kommer att arbeta mera med framöver.

Att vara anställd i staten är något speciellt och ställer krav på att medarbetarna känner till vad lagen säger samtidigt som de har ett gott omdöme. I det dagliga arbetet kan situationer uppstå där olika värden och lagar står mot varandra. Hur ska man agera då?

För att öka medvetenheten om det speciella med att vara statsanställd har Konkurrensverket skrivit dilemman på situationer som skulle kunna inträffa i deras verksamhet och som de för samtal kring på enheterna. Nyckeln är att skriva dilemman som upplevs som realistiska och konkreta, då blir medarbetarna engagerade i diskussionerna.

- Vi är i en lärprocess men jag tycker det fungerar väl, säger Hanna Witt, avdelningschef på Konkurrensverket.

Nya perspektiv med öppet samtalsklimat

För att få till givande diskussioner behövs, utöver realistiska dilemman, ett öppet och tillåtande samtalsklimat. I många frågor finns det inte något rätt eller fel. Det viktiga är att få medarbetarna att reflektera över situationen och vad som är problematiskt. För chefen finns det mycket att lära genom att lyssna på samtalen. Den information som medarbetarna delar med sig av är värdefull och kan om den hanteras väl användas i förebyggande syfte.

- Jag har lärt mig lika mycket genom att lyssna på deras infallsvinklar, säger Hanna Witt. Och jag tror vi kommer att använda oss mer av dilemmadiskussioner som verktyg framöver.

Vad vill du ge för tips till andra som funderar på att använda sig av dilemmadiskussioner?

- Gör det inte så komplicerat. Skriv ner en situation som kan uppstå i arbetet. Om medarbetarna känner att den där situationen kan jag stå inför då kommer man att få ett engagemang i diskussionerna, avslutar Hanna Witt.

Statskontoret har tagit fram ett antal exempel på dilemman och svåra situationer som myndigheter kan använda sig av. De handlar om flera olika områden, några exempel är: relationer med konsulter och leverantörer, vad vi säger i sociala medier och diskriminering- och bemötandesituationer.