Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Vem är ansvarig?

Ytterst vilar ansvaret för arbetet med en god förvaltningskultur på myndighetens ledning. Men ledningen behöver också arbeta för att medarbetarna känner ett ansvar och ett ägarskap. Detta är ett av skälen till att myndigheten bör utse en person – gärna någon i ledningsgruppen – som är ansvarig för arbetet med en god förvaltningskultur. Även myndighetschefen bör engagera sig.

Cheferna har stor betydelse för att arbetet med en god förvaltningskultur ska bli framgångsrikt. Myndighetens ledning och chefer på olika nivåer alltid är föredömen för resten av organisationen eftersom medarbetarna kommer att härma deras beteende. Det är därför viktigt att högsta ledningen och cheferna lever som de lär och till exempel fattar beslut eller vidtar åtgärder som stämmer överens med deras eget etiska förhållningssätt.

Myndighetsledningen bör prioritera arbetet med en god förvaltningskultur utifrån det egna uppdraget och sträva efter att integrera frågorna i befintliga arbetsprocesser. Genom att skapa ett förtroende mellan ledningen och medarbetarna kan man skapa ett öppet samtalsklimat och underlätta så att svåra frågor kommer upp till ytan. Det är också viktigt att ledningen tydliggör sina förväntningar på samtliga anställda, både chefer och medarbetare.

Här kan du läsa mer om ledarskapets betydelse för arbetet med en god förvaltningskultur (PDF 973KB) .