Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarier

Statskontoret bjuder in till fyra seminarier om förvaltningskultur per år. Seminarierna ska ge statsanställda ny kunskap och är ett tillfälle att samtala och utbyta erfarenheter.

Seminarierna filmas och läggs ut i efterhand. Du se våra filmer här eller under respektive seminarium.

Om du har idéer på intressanta teman och föreläsare så är du välkommen att tipsa oss på forvaltningskultur@statskontoret.se.

Genomförda seminarier