Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

När svart och vitt blir grått. Om rekrytering i staten

Myndigheter ska rekrytera medarbetare utifrån förtjänst och skicklighet i en öppen process. Huvudprinciperna är tydliga men det finns utrymme för tolkning och det händer att myndigheter frångår eller tänjer på regelverket.

När hamnar myndigheter i gråzonen mellan det tillåtna och otillåtna och varför?  Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket berättar om utmaningar i samband med rekrytering och anställningsbeslut.

Se en film från seminariet.