Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Var går gränsen? Om vänskapskorruption och olämpliga relationer

Korruption förekommer i olika former – även i Sverige. Hur kan myndigheter bygga en kultur som är motståndskraftig mot vänskapskorruption? Hur kan olämpliga, eller direkt skadliga, relationer undvikas? Inbjudna för att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter av hur vi kan förebygga vänskapskorruption och olämpliga relationer i staten är:

  • Gissur Erlingsson, biträdande professor vid Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier. Ett av Gissurs fokusområden är offentlig korruption och andra former av maktmissbruk. Se film
  • Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården. Nils Öberg berättar om Kriminalvårdens arbete för att motverka korruption och olämpliga relationer.Se en kortfilm där Nils Öberg tipsar här om det viktigaste du kan göra på din myndighet för att förebygga korruption och olämpliga relationer. Se film.