Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utbildningar

Alla statsanställda behöver veta vad det innebär att arbeta i staten så att de har en trygghet i hur de ska agera för att lösa sina arbetsuppgifter. Nyanställda behöver en introduktionsutbildning och därefter behöver man påminnas, uppdatera och komplettera sin kunskap så länge man arbetar i staten.

Som stöd i det arbetet erbjuder Statskontoret workshoppar och webbutbildningar för chefer och medarbetare i staten. Andra myndigheter har också tagit fram utbildningar som bland annat handlar om diskriminering, bemötande och statlig styrning.