Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utbildningar

Alla statsanställda behöver veta vad det innebär att arbeta i staten så att de har en trygghet i hur de ska agera för att lösa sina arbetsuppgifter. Nyanställda behöver en introduktionsutbildning och därefter behöver man påminnas, uppdatera och komplettera sin kunskap så länge man arbetar i staten.

Som stöd i det arbetet erbjuder Statskontoret workshoppar för chefer och ledare i staten. Det finns också webbutbildningar i att leda dilemmasamtal och om rollen som statsanställd. Andra myndigheter har också tagit fram utbildningar som bland annat handlar om diskriminering, bemötande och statlig styrning.