Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshoppar

Statskontoret håller workshoppar för i första hand ledningsgrupper och chefer i staten som vill öka sin kunskap om en god förvaltningskultur och rollen som statsanställd. Upplägget anpassas utifrån hur myndighetens behov ser ut.

Prioriterade målgrupper

Under 2019 prioriterar vi myndigheter med tillsynsuppdrag, nya och omlokaliserade myndigheter, regeringskansliet och nätverk. I mån av tid kan det bli aktuellt med workshoppar för andra myndigheter.

Kunskap, inspiration och träning

Våra workshoppar ger er både kunskap om en god förvaltningskultur och inspiration till hur ni kan jobba med frågorna. Vi har utvecklat basmoduler där vi varvar föreläsning med övningar. Våra tre basmoduler tar det cirka 3–4 timmar inklusive fikapaus. Modulerna är:

  • En god förvaltningskultur
  • Rollen som statsanställd
  • Etisk kompass

Vi kan också erbjuda tilläggsmoduler:

  • Hur man kan arbeta med en god förvaltningskultur
  • En kultur mot korruption
  • Dilemman som verktyg
  • Skriva eget dilemma