Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kurser och workshoppar

Statskontoret erbjuder kurser och workshoppar för i första hand ledningsgrupper och chefer i staten som vill öka sin kunskap om en god förvaltningskultur och rollen som statsanställd. Vi erbjuder ett upplägg som kan anpassas utifrån era behov.

Vi erbjuder kunskap, inspiration och träning

Våra kurser och workshoppar ger er både kunskap om en god förvaltningskultur och inspiration till hur ni kan jobba med frågorna. Vi har utvecklat basmoduler där vi varvar föreläsning med övningar. Om ni vill ha våra tre basmoduler tar det cirka 3–4 timmar inklusive fikapaus. Modulerna är:

  • En god förvaltningskultur
  • Rollen som statsanställd
  • Etisk kompass

Vi kan också erbjuda tilläggsmoduler:

  • Hur man kan arbeta med en god förvaltningskultur
  • En kultur mot korruption
  • Dilemman som verktyg
  • Skriva eget dilemma

Intresserad?

Vi möter ett stort intresse från olika myndigheter. Därför prioriterar vi i första hand workshoppar för ledningsgrupper, chefer i kärnverksamheten och nätverk.

Hör av dig i god tid om du är intresserad av en kurs eller workshop.