Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kurser och workshoppar

Statskontoret erbjuder kurser och workshoppar för i första hand ledningsgrupper och chefer i staten som vill öka sin kunskap om en god förvaltningskultur och rollen som statsanställd. Vi erbjuder ett upplägg som kan anpassas utifrån era behov.

Vi erbjuder kunskap, inspiration och träning

Våra kurser och workshoppar ger er både kunskap om en god förvaltningskultur och inspiration till hur ni kan jobba med frågorna. Vi har utvecklat basmoduler där vi varvar föreläsning med övningar. Om ni vill ha våra tre basmoduler tar det cirka 3–4 timmar inklusive fikapaus. Modulerna är:

  • En god förvaltningskultur
  • Rollen som statsanställd
  • Etisk kompass

Vi kan också erbjuda tilläggsmoduler:

  • Hur man kan arbeta med en god förvaltningskultur
  • En kultur mot korruption
  • Dilemman som verktyg
  • Skriva eget dilemma

Intresserad?

Under 2019 har vi valt att prioritera vissa myndigheter med tillsynsuppdrag, nya och omlokaliserade myndigheter, regeringskansliet, samt nätverk. Endast i mån av tid kan det bli aktuellt med workshoppar för andra myndigheter och i så fall prioriteras ledningsgrupper och chefer.

Hör av dig i god tid om du är intresserad av en kurs eller workshop.

Öppen workshop för chefer i maj 2019

Statskontoret arrangerar en halvdagsutbildning i att stärka arbetet med den statliga värdegrunden och en god förvaltningskultur. Utbildningen sker i workshop-format och fokuserar på diskussion och praktiska övningar. Vi prioriterar chefer på myndigheter som har i uppdrag att utöva tillsyn eller utfärda tillstånd i sin verksamhet men i mån av plats är den öppen även för chefer på andra myndigheter. Workshoppen är kostnadsfri.

När? 8 maj kl 13-16.30.

Var? Statskontorets lokaler, Torsgatan 11, Stockholm.

Anmälan senast den 17 april