Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshoppar

Statskontoret håller workshoppar för i första hand ledningsgrupper och chefer i staten som vill öka sin kunskap om en god förvaltningskultur och rollen som statsanställd. Upplägget anpassas utifrån hur myndighetens behov ser ut.

Prioriterade målgrupper

Under 2019 prioriterar vi myndigheter med tillsynsuppdrag, nya och omlokaliserade myndigheter, regeringskansliet och nätverk. I mån av tid kan det bli aktuellt med workshoppar för andra myndigheter.

Kunskap, inspiration och träning

Våra workshoppar ger er både kunskap om en god förvaltningskultur och inspiration till hur ni kan jobba med frågorna. Vi har utvecklat basmoduler där vi varvar föreläsning med övningar. Våra tre basmoduler tar det cirka 3–4 timmar inklusive fikapaus. Modulerna är:

  • En god förvaltningskultur
  • Rollen som statsanställd
  • Etisk kompass

Vi kan också erbjuda tilläggsmoduler:

  • Hur man kan arbeta med en god förvaltningskultur
  • En kultur mot korruption
  • Dilemman som verktyg
  • Skriva eget dilemma


Workshop för chefer den 24 oktober 2019

Vill du lära dig mer om hur du kan stärka arbetet med en god förvaltningskultur i din myndighet?

Den 24 oktober har du som chef i staten möjlighet att vara med på en halvdagsutbildning om den statliga värdegrunden och god förvaltningskultur. Utbildningen är inriktad på att öka din kunskap om den statliga värdegrunden och rollen som statsanställd. Den sker i workshop-format och har en tyngdpunkt på diskussion och praktiska övningar. Workshopen hålls i centrala Stockholm och är kostnadsfri.

När? 24 oktober 2019 kl. 12.30-16.30 i Stockholm.

Anmälan