Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Att arbeta i staten

Vad utmärker den svenska förvaltningen? Vad innebär rollen som statstjänsteman? Vilka lagar och regler styr? Förvaltningsakademin på Södertörns högskola erbjuder en fortbildning för anställda på myndigheter som syftar till att ge kunskap om hur den svenska förvaltningen är uppbyggd.

Kursen handlar om myndigheternas plats i den svenska förvaltningsmodellen, tjänstemannarollen, hur förvaltningen styrs och vilka förändringar som ägt rum inom förvaltningen de senaste decennierna. Kursen ger också en introduktion till offentlig rätt och lagstiftningen som är särskilt relevant för anställda i förvaltningen.

Kursen består av nio moduler som kan kombineras till kortare eller längre kurser. Idén är att det är möjligt att välja bland dessa för att skräddarsy sin utbildning.

Södertörn skräddarsyr också utbildningar efter myndigheternas önskemål – enstaka föreläsningar eller flerdagarskurser.

Mer information om kursen