Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetsnätverket i Sundsvall

Myndighetsnätverket är ett nätverk för samverkan mellan myndigheterna i Sundsvallsregionen. De erbjuder utbildningar till både medarbetare och chefer som berör arbetet med en god förvaltningskultur.

Utbildningen "Att arbeta i staten" tar bland annat upp rollen som statsanställd och kan användas som komplement till myndigheternas egna introduktionsprogram. Utbildningen "Chef i staten" vänder sig till dig som är ny chef i staten och tar bland annat upp den statliga värdegrunden.

Mer information hittar du på Myndighetsnätverkets webbplats under "Utbildningar".