Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Internt och externt bemötande

Skatteverkets bemötandeutbildning tar upp både internt och externt bemötande där vikten av att lyssna, vara lyhörd och visa empati är nyckelord.

Utbildningen är ett underlag för diskussion och reflektion om bemötande som förhållningssätt som du gärna kan göra tillsammans med dina kollegor. Du får också en del praktiska tips att använda dig av. Utbildningen finns också översatt till engelska. 

Utbildningen består av följande delar:

  • Vikten av bemötande
  • Förutsättningar för mötet
  • Under mötet
  • Bemötande väcker känslor
  • Bra bemötande för alla
  • Vi är alla kollegor

Bild på bemötandeutbildningen

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på bilden ovan för att öppna utbildningen eller gå in här. Webbläsaren behöver ha Adobe Flash Player installerat.


The films of The Swedish Tax Agency’s good treatment training are texted in English. Each of the films in the training programme can be followed by a group discussion with colleagues. The material provided to support these discussions (PDF 107KB) is primarily intended for the person who is to moderate the discussion, but are also available for those who are to participate in the discussion so that they are able to see suggestions concerning the format.