Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Vad vi gör

Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Fokus i arbetet ligger på ledarskapets betydelse och rollen som statsanställd.

Tidigare har regeringen gjort tidsbegränsade satsningar på värdegrundsfrågor bland annat genom Kompetensrådet för utveckling i statens (Krus) projekt Offentligt etos 2010–2012 och Värdegrundsdelegationen 2013–2016. Innan dess hade Verket för förvaltningsutveckling (Verva) och Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) i uppgift att arbeta med en god förvaltningskultur i staten.

Vi bygger vidare på det arbete som Värdegrundsdelegationen och andra har gjort tidigare. För att stödja oss har vi Rådet för en god förvaltningskultur där majoriteten av ledamöterna är myndighetschefer.

Vi ordnar seminarier med inspirerande föreläsningar

Statskontoret ordnar seminarier med inspirerande föreläsningar ungefär sex gånger per år. Seminarierna syftar till att sprida kunskap, inspirera och vara ett forum för erfarenhetsutbyte. Vi bjuder in både praktiker och forskare för att prata om konkreta teman. Våra föredragshållare filmas och filmerna ligger tillgängliga på vår webbplats. De kan användas för att inspirera till samtal och diskussion på myndigheterna. För att underlätta för diskussioner på myndigheterna tar vi fram diskussionshandledningar till varje föreläsning.

Vi håller kurser och workshoppar

Vi erbjuder handfasta kurser och workshoppar som ger dig kunskap och inspiration att arbeta konkret med en god förvaltningskultur och rollen som statsanställd. Vi erbjuder egna kurser för chefer i att leda samtal om rollen som statsanställd. Många myndigheter är också intresserade av att vi utbildar på deras myndigheter eller medverkar på olika kurser. Vi erbjuder workshoppar i samarbete med myndigheter och olika nätverk för att göra arbetet så konkret och relevant som möjligt. 

Vi utvecklar stöd som du kan använda direkt

Statskontoret utvecklar löpande kunskap om hur myndigheterna kan arbeta med att skapa och upprätthålla en god förvaltningskultur. Materialet bygger vidare på det som Värdegrundsdelegationen och Krus har utvecklat. Vi gör också material som olika myndigheter har utvecklat tillgängligt på vår webbplats, bland annat introduktionsutbildningar till rollen som statsanställd och exempel på dilemman och svåra situationer och etiska koder.