Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Vad vi gör

Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. En god förvaltningskultur är de beteenden och förhållningssätt som vilar på den statliga värdegrundens principer. Fokus i arbetet ligger på ledarskapets betydelse och rollen som statsanställd. Vi har också i uppdrag att särskilt utveckla arbetet mot korruption i staten och leder därför myndighetsnätverket mot korruption.

Vi håller kurser och workshoppar

Vi erbjuder handfasta kurser och workshoppar som ger dig kunskap och inspiration att arbeta konkret med en god förvaltningskultur, rollen som statsanställd och rollen som chef i staten. Vi varvar föreläsningar och praktiska övningar med målet att innehållet ska bli så konkret och praktiskt tillämpbart som möjligt. Är du intresserad av en kurs eller workshop så kan du läsa mer här.

Vi utvecklar stöd som du kan använda direkt

Vi utvecklar löpande kunskap om hur myndigheterna kan arbeta med att skapa och upprätthålla en god förvaltningskultur, bland annat handböcker, webbutbildningarfilmer och podd. Vi gör också material som olika myndigheter har utvecklat tillgängligt på vår webbplats, bland annat exempel på dilemman och svåra situationer och etiska koder.

Vi ordnar seminarier med inspirerande föreläsningar

Vi ordnar seminarier med inspirerande föreläsningar fyra gånger per år. Seminarierna syftar till att sprida kunskap, inspirera och vara ett forum för erfarenhetsutbyte. Vi bjuder in både praktiker och forskare för att prata om olika teman.

Vi leder myndighetsnätverket mot korruption

Vi leder nätverket mot korruption som är en plattform för myndigheter att lära sig av varandra och utbyta erfarenheter om hur man kan arbeta mot korruption. Vi fokuserar på myndigheternas eget arbete och sätter myndigheternas behov i centrum. Här kan du kan läsa mer om nätverket.