Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetsnätverket mot korruption

Tid:2019-06-18 kl. 13:00 - 16:00
Plats:City Conference Center Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
Målgrupp:Nätverkets medlemmar

Digitaliseringen – hot och möjligheter i arbetet mot korruption

Tack vare internet och moderna digitala lösningar kan vi effektivisera vårt dagliga arbete i förvaltningen och skapa nya smarta tjänster. Teknik skapar dock inte enbart möjligheter utan för också med sig nya utmaningar och hot. På mötet tar vi oss an frågan om digitaliseringen utifrån ett korruptionsperspektiv. Vad innebär den för hot och möjligheter?

Forskare och myndighetsrepresentanter medverkar och delar med sig av sin kunskap i fältet och i ett efterföljande panelsamtal kommer korruptionsexperter få möjlighet att reflektera över den digitala utvecklingen.

Tjänsten "Dela digitalt" representerar en av de stora vinsterna som kommer av digitaliseringen - möjligheten till effektiv kunskapsdelning. SKL kommer och berättar om arbetet med plattformen och vilka möjligheter vi som grupp kan ha av den.

Har du frågor om mötet eller myndighetsnätverket mot korruption, kontakta Johan Mörck.