Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarium: Hur hanterar Migrationsverket en föränderlig omvärld?

Tid:2019-12-03 kl. 15:00 - 16:30
Plats:Torsgatan 11, Stockholm
Målgrupp:Chefer och anställda i statsförvaltningen samt forskare

Migrationsverket har under senare år präglats av svängarna inom migrationsområdet. Myndighetens verksamhet har till följd av förändringarna i antalet asylsökanden både hunnit växa kraftigt och därefter minska rejält. Myndigheten har dessutom parallellt genomfört en rad förändringar av verksamheten och samtidigt arbetat för att bibehålla en effektiv och rättssäker ärendehantering. Hur har Migrationsverket klarat dessa utmaningar? Och vad gör myndigheten för att möta framtida behov?

Statskontoret har följt upp Migrationsverkets organisationsförändringar. Vi bjuder in till ett seminarium där vi presenterar våra slutsatser och diskuterar dem tillsammans med Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Anmäl dig här senast den 28 november. Det går att följa seminariet via Skype.