Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarium: Utmaningar och förändringsbehov inom förvaltningspolitiken – vad säger forskningen?

Tid:2020-03-06 kl. 13:00 - 14:30
Plats:Statskontoret, Torsgatan 11, Stockholm
Målgrupp:Målgrupp för seminariet är chefer och anställda i statsförvaltningen samt forskare.

Förvaltningspolitiska forskare är aktiva och kritiska granskare av förvaltningspolitiken. Hur ser forskarsamhället på de senaste decenniernas förvaltningspolitiska utveckling? Vilka nya utvecklingstendenser och kvarstående förändringsbehov finns det

Statskontoret har sammanställt en antologi där vi har låtit forskare analysera olika aspekter av dessa frågor och pekar på vägar framåt. På seminariet presenterar redaktörerna för antologin, Peter Ehn, utredare Statskontoret och Göran Sundström, professor i statsvetenskap, resultatet. 

Jan Landahl, f.d. riksrevisor och Britta Lejon, ordförande för Fackförbundet ST och f.d. demokrati- och förvaltningsminister kommenterar anotologin. 

Anmäl dig senast den 28 februari

Välj i anmälan om du vill följa seminariet på plats eller via Skype